Privacy Policy

1.Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Cookies are small data files, in particular files that are stored by the server on your computer. These files allow one to recognize your device and properly display the web page adjusting it to your preferences. Cookies typically include the name of a website from which they originate, time of their storage on the device and a unique number.

 

2. rodzaje plików cookies. Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji. 2. Types of cookies. Session cookies are temporary files that remain on your device until you log off from the website or disable your web browser. Persistent cookies are files that remain on your device for the time specified in the parameters of the cookies or until they are manually removed. Cookies of external entities allow one to adjust the page you are browsing to your preferences.

 

3. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. 3. Cookies are used for statistical and marketing purposes, as well as in order to adjust the web content to a user's preferences. Cookies store the website visitor's information about his/her geolocation, language, and random data about session IDs. The data collected can help one understand the way in which the user uses the websites, which in turn enables improvement of their structure and content. The information obtained will help us build statistics on the number of new and regular users and allow us to analyze pages visited.

 

4. Deleting and disabling cookies.
You can at any time change the browser settings not to accept cookies or to notify you of their transfer. Note, however, that when not accepting cookies, you may have difficulty in using the Internet service. It is a standard procedure for software used for viewing web pages to allow by default the insertion of cookies. Browser settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies or inform the user about them every time they are transferred to the user's device. For more information about turning off the automatic saving of cookies, go into the settings of your browser (software used for browsing web pages).

Gospodarstwo Ogrodnicze - Horticultural Farm
Wilczewscy 
Białousy 51 A 
16-130 Janów, Poland
Tel. +48 85 721-50-30
Tel/fax. +48 85 721-52-00
 
blueberry@blueberry.pl