Gospodarstwo Ogrodnicze - Horticultural Farm
Wilczewscy 
Białousy 51 A 
16-130 Janów, Poland
Tel. +48 85 721-50-30
Tel/fax. +48 85 721-52-00
 
blueberry@blueberry.pl